Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Ngày đăng: 12/12/2023

Thẩm mỹ viện Gangwhoo – Điều khoản sử dụng

Điều khoản và Điều kiện sử dụng

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB

Khi bạn truy cập trang web Thẩm mỹ viện Gangwhoo, nghĩa là bạn đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sử dụng. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi!

Thẩm mỹ viện Gangwhoo và các trang web liên quan có thể thay đổi và cập nhật Điều khoản và Điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web Thẩm mỹ viện Gangwhoo đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Hello Health Group

Nội dung trên trang web Thẩm mỹ viện Gangwhoo bao gồm văn bản, đồ họa, hình ảnh và thông tin thu thập từ các nguồn được cấp phép chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. 

Chúng không thể thay thế cho lời khuyên y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Trong những trường hợp liên quan đến y khoa, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ hoặc các cơ quan y tế có thẩm quyền. Đừng bỏ qua hoặc trì hoãn việc tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn của bác sĩ chỉ vì đã đọc thông tin trên trang web Thẩm mỹ viện Gangwhoo.

Chúng tôi không cung cấp chẩn đoán y khoa, điều trị hoặc lời khuyên trên Thẩm mỹ viện Gangwhoo và các trang web liên quan.

Trong trường hợp bạn cảm thấy đang gặp phải tình huống y tế khẩn cấp, vui lòng gọi số cấp cứu 115 ngay lập tức. Chúng tôi không khuyến nghị hay xác thực bất kỳ xét nghiệm, bác sĩ, sản phẩm, thủ tục, ý kiến hoặc thông tin nào được đề cập trên trang web. 

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng thông tin từ Thẩm mỹ viện Gangwhoo, nhân viên của chúng tôi, các chuyên gia được mời bởi chúng tôi hoặc bất kỳ người dùng nào truy cập trang web.

Nếu có nội dung liên quan đến sức khỏe hoặc y khoa có tính chất nhạy cảm, khiến bạn cảm thấy không thoải mái, hãy cân nhắc không sử dụng trang web của chúng tôi.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Xin lưu ý rằng trang web Thẩm mỹ viện Gangwhoo không dành cho nhóm độ tuổi dưới 13 và không thu thập thông tin cá nhân của bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi.

Sử dụng nội dung

Thẩm mỹ viện Gangwhoo cho phép bạn xem và tải xuống các tài liệu trên trang web của chúng tôi để sử dụng cho mục đích cá nhân, không mang tính chất thương mại, với điều kiện bạn đính kèm thông báo bản quyền ở cuối tài liệu đó. 

Ví dụ như “©2021, Bản quyền thuộc về Thẩm mỹ viện Gangwhoo” cùng với các thông báo khác về bản quyền và quyền sở hữu tài sản được đề cập trong phần nội dung. 

Các quy tắc đặc biệt liên quan đến việc sử dụng một số phần mềm cụ thể và các mục khác có thể được trình bày ở các phần khác trên trang web và được kết hợp vào Điều khoản và Điều kiện sử dụng tham khảo.

Nội dung trên trang web được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam và quốc tế. Quyền sở hữu về nội dung vẫn thuộc về Thẩm mỹ viện Gangwhoo hoặc các bên cấp phép của Gangwhoo. 

Mọi vi phạm các Điều khoản và Điều kiện sử dụng trong việc sử dụng nội dung có thể vi phạm bản quyền, quyền nhãn hiệu và các quy định pháp luật khác. 

Thẩm mỹ viện Gangwhoo có thể thay đổi hoặc chấm dứt nội dung và các tính năng mà không cần thông báo trước, tuân theo quyết định biên tập của họ. Tất cả các quyền lợi không được đề cập trong đây đều thuộc về Thẩm mỹ viện Gangwhoo và các bên cấp phép.

Nếu bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện sử dụng, quyền sử dụng nội dung của bạn có thể bị thu hồi và bạn cần phải tiêu hủy bất kỳ bản sao nội dung nào đã được tải từ trang web của chúng tôi.

Trách nhiệm pháp lý của TMV Gangwhoo và những bên cấp phép

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng trang web và nội dung trên Thẩm mỹ viện Gangwhoo

Khi bạn sử dụng trang web Thẩm mỹ viện Gangwhoo, thông tin có thể được chuyển qua các trung gian nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của Gangwhoo và các nhà cung cấp của chúng tôi. 

Vì lý do này, Thẩm mỹ viện Gangwhoo không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến sự trễ chậm, thất bại, gián đoạn hoặc hư hỏng của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào được truyền qua trang web Thẩm mỹ viện Gangwhoo.

Trang web Thẩm mỹ viện Gangwhoo và nội dung được cung cấp “nguyên trạng” cho người dùng. Gangwhoo, cùng với các bên cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi, từ chối bất kỳ sự đảm bảo và chứng thực nào, bao gồm nhưng không giới hạn các cam kết thương mại cho bên thứ ba, đảm bảo quyền lợi của bên thứ ba không bị vi phạm và phù hợp với mục đích cụ thể theo quy định của pháp luật. 

Ngoài những điều đã đề cập, Gangwhoo, các bên cấp phép và nhà cung cấp không cung cấp bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào sau đây:

  • Tính chính xác, đáng tin cậy, hoàn chỉnh, tính cập nhật hoặc tính kịp thời của nội dung, phần mềm, văn bản, đồ họa hoặc phương pháp giao tiếp được cung cấp thông qua việc sử dụng trang web Thẩm mỹ viện Gangwhoo.
  • Việc tuân thủ mọi yêu cầu của chính phủ liên quan đến việc tiết lộ thông tin về các sản phẩm thuốc kê đơn hoặc việc chấp thuận hoặc tuân thủ của bất kỳ công cụ phần mềm nào liên quan đến nội dung trên trang web Thẩm mỹ viện Gangwhoo.

Trong mọi trường hợp, Gangwhoo, các bên cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên trang Thẩm mỹ viện Gangwhoo sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại ngẫu nhiên, thiệt hại sau khi sử dụng, mất lợi nhuận hoặc mất dữ liệu kinh doanh) do sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web Thẩm mỹ viện Gangwhoo hoặc nội dung, bất kể dựa trên cam kết, hợp đồng, sai lầm hoặc lý thuyết pháp lý khác. 

Gangwhoo, các bên cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên trang Thẩm mỹ viện Gangwhoo cũng sẽ chỉ chịu trách nhiệm tối đa là 1.000 đô la trong phạm vi thiệt hại thực tế mà bạn phải gánh chịu. 

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích cá nhân nào, kể cả trường hợp tử vong do sử dụng hoặc lạm dụng trang web hoặc nội dung. 

Mọi khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc nội dung phải được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ ngày sự việc dẫn đến hành động đó xảy ra. 

Các biện pháp khắc phục theo Điều khoản và Điều kiện sử dụng chỉ áp dụng cho các biện pháp được quy định rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng và được hạn chế trong phạm vi quy định.

Quảng cáo, Tìm kiếm và Đường dẫn đến các trang web khác

Gangwhoo có thể cung cấp các liên kết đến trang web của các bên thứ ba. Chúng tôi có khả năng lựa chọn những trang web để hiển thị kết quả tìm kiếm ưu tiên cho cụm từ bạn nhập và có thể đồng ý để những nhà quảng cáo trả lời cho một số cụm từ tìm kiếm cụ thể thông qua quảng cáo hoặc nội dung được tài trợ. 

Tuy nhiên, Gangwhoo không khuyến khích và không xác thực nội dung từ các trang web của bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung của các trang liên kết, trang web nằm trong phạm vi của Gangwhoo hoặc các trang web của bên thứ ba xuất hiện như kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo, và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác hoặc nội dung của chúng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng các trang web của bên thứ ba và phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng của họ.

Gangwhoo không xác thực bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc phương pháp điều trị nào được quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách Quảng cáo và Chính sách Tài trợ của chúng tôi.

Bồi thường

Bạn cần chấp nhận trách nhiệm bảo vệ, bồi thường và đảm bảo Gangwhoo, cũng như các viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên cấp phép và các nhà cung cấp của chúng tôi không gánh chịu bất kỳ thiệt hại nào từ các khiếu nại, hành vi hoặc yêu cầu, trách nhiệm và giải quyết xung đột, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

Giới thiệu chung

Gangwhoo có trụ sở tại 576-578 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM. Các quy định này sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi thỏa thuận này hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt vì các lý do như trách nhiệm pháp lý, quan điểm của người dùng, bồi thường, quyền xét xử và thỏa thuận chung.

Phạm vi quyền hạn

Bạn cần đồng ý rằng tòa án sẽ có thẩm quyền phân xử mọi tranh chấp hoặc vấn đề liên quan đến Gangwhoo hoặc trang web của chúng tôi. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào, bạn cũng đồng ý tuân thủ thẩm quyền cá nhân tại tòa án Việt Nam, bao gồm mọi khiếu nại liên quan đến Gangwhoo, các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, cấp trên, ban giám đốc, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi.

Những Điều khoản và Điều kiện sử dụng tuân theo pháp luật của Việt Nam và không gây ra bất kỳ xung đột nào với các nguyên tắc pháp luật của quốc gia. Trong trường hợp bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào xác định rằng bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng không hợp lệ, việc vô hiệu hóa điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến sự hiệu lực của các điều khoản còn lại trong Điều khoản và Điều kiện và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực và được áp dụng. 

Việc không tuân thủ bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào sẽ được coi là việc tiếp tục không tuân thủ các điều khoản hay điều kiện đó cũng như bất kỳ điều khoản hay điều kiện khác.

Thông báo và quy trình gỡ bỏ nội dung trên trang TMV Gangwhoo, những vấn đề liên quan đến đại lý bản quyền

Nếu bạn cho rằng bất kỳ tài liệu nào mà bạn truy cập từ trang web vi phạm bản quyền của mình, bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ hoặc xem xét kỹ càng hơn nội dung đó bằng cách liên hệ với đại diện bản quyền của Gangwhoo (thông tin liên hệ được cung cấp ở cuối phần này) và cung cấp các thông tin sau:

  • Xác định nội dung đã được đăng ký bị vi phạm bản quyền theo quan điểm của bạn. Hãy mô tả nội dung và cung cấp một bản sao hoặc nguồn (ví dụ: URL) của nội dung bản quyền.
  • Xác định tài liệu vi phạm bản quyền theo quan điểm của bạn và vị trí của nó. Hãy mô tả tài liệu và cung cấp URL hoặc thông tin khác để xác định vị trí của tài liệu.
  • Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn (nếu có).
  • Tuyên bố rằng bạn tin chắc việc sử dụng các tài liệu bị khiếu nại không được phép của chủ sở hữu bản quyền, đại diện hoặc pháp luật.
  • Tuyên bố rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác và đại diện cho “sự nhận thức về hình phạt pháp luật” và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được uỷ quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền để thực hiện khiếu nại này.
  • Chữ ký hoặc ký hiệu có giá trị tương đương chữ ký từ người giữ bản quyền hoặc đại diện uỷ quyền.

Thông tin liên hệ với đại diện về các vấn đề liên quan đến bản quyền trên trang web Thẩm mỹ viện Gangwhoo như sau:

  • Gửi đến: Bộ phận Bảo mật
  • Địa chỉ: 576-578 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Để bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu bản quyền, Gangwhoo duy trì việc thực hiện chính sách chấm dứt các thuê bao và tài khoản trên trang web nếu vi phạm bản quyền diễn ra lặp đi lặp lại theo từng trường hợp.

Thỏa thuận hoàn chỉnh

Trừ khi được quy định cụ thể trong một thông báo hợp pháp trên trang web của Gangwhoo, các Điều khoản và Điều kiện sử dụng cùng Chính sách Quyền riêng tư của Gangwhoo tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Gangwhoo về việc sử dụng trang web và nội dung của họ.

Chúng tôi trân trọng sự hợp tác của bạn. Hy vọng rằng trang web của Thẩm mỹ viện Gangwhoo sẽ mang đến trải nghiệm dễ sử dụng và hữu ích cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về trang web, bao gồm cả thông báo về các liên kết không hoạt động, xin vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi thông qua Mẫu Liên hệ được gửi theo địa chỉ: Bộ phận Bảo mật của Gangwhoo, số 576-578 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

(*) Lưu ý: kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người

Bạn muốn đẹp hơn để thay đổi cuộc sống ?

Bạn tìm kiếm phương pháp làm đẹp an toàn ?

THẨM MỸ VIỆN GANGWHOO
TƯ VẤN 24/7: 0931 780 090